IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. Ciutat >
  3. Coneix la teua Ciutat >
  4. Entorn Físic

Coneix la teua Ciutat

tornar

Entorn Físic

Límits i extensió

Massanassa és un poble valencià localitzat dins de la comarca de l'Horta Sud i a 8km de València.

El terme municipal ocupa una superfície aproximada d'uns 6km2 subdividint-se d'oest a est en quatre àmbits: casc urbà, polígon industrial, marjal i Albufera.
Limita al Nord amb Alfafar, al Sud amb Catarroja, a l'Est amb Alfafar i l'Albufera i a l'Oest amb Paiporta i Catarroja.

Geomorfología i sòls

El terme de Massanassa s'assenta sobre una plataforma sedimentària prelitoral plana, resultat de la deposició al·luvial de llims d'inundació, arenes, cants i graves procedents de les serres interiors valencianes, i transportades a partir de les xarxes de drenatge, com la Rambla de Xiva o el Riu Túria, durant l'últim període del Quaternari.

A la zona del casc urbà la potència d'estos materials oscil·la entre els 10 i 14msnm, apareixent generalment tres capes diferenciades. Una primera d'argila llimosa de tipus vegetal, una segona de grava natural i arena de cants arredonits i fins, i una tercera de llims sorrencs i baixa plasticitat. Esta zona gaudeix de condicions acceptables per a la construcció.

En la zona de marjal emergeixen un conjunt de materials argilencs compostos per calcàries, gredes, margues, arenes i sílice en quantitats convenients, la potència de les quals oscil·la entre els 0 i 9 metres d'altitud. Este sòl té la suficient soltesa i adequada permeabilitat per a la plantació de tan variats cultius d'horta.

Climatologia

Massanassa es troba sota el domini climàtic mediterrani temperat marítim. Es caracteritza per unes escasses i irregulars precipitacions (478 mm anuals) i temperatures mitjanes anuals suaus entre els 15ºC i 17ºC.

Les pluges torrencials, degudes a masses d'aire fred de les capes altes de l'atmosfera que baixen bruscament en produir-se la inversió tèrmica, produeixen en ocasions, importants avingudes, que a Massanassa li afecten particularment en les proximitats del barranc en les estacions de Primavera i Tardor. Per contra, es registra un règim de sequera cíclic en els mesos estivals.

L'oscil·lació tèrmica anual és d'uns 13ºC, permetent diferenciar estius calorosos amb mitjanes de 24ºC i hiverns suaus entorn dels 11ºC.

La dinàmica dels vents es defineix per l'existència d'un corredor de direcció Est-Oest i per un alt percentatge de dies de calma al llarg de l'any.

Hidrografia

El terme municipal s'emplaça sobre el gran aqüífer valencià, pròxim a una zona d'aiguamolls i emplaçat al marge esquerre de la Rambla de Xiva.
El nivell freàtic en la zona del casc se situa en cotes absolutes al voltant dels 8 metres sobre el nivell del mar.

La localitat posseeix una extensa i important xarxa fluvial constituïda per nombroses sèquies, braços, motors, pous, escorredors i fonts disperses pel terme que, juntament amb les aigües de la Sèquia de Favara, drenen i irriguen les fèrtils terres de l'horta.

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.