IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. Tràmits i gestions >
  3. Treballa a l'Ajuntament >
  4. Oposicions

Treballa a l'Ajuntament

tornar

Oposicions

INFORMACIÓ GENERAL

Sol·licitud d'Admissió a proves selectives (subapartat Treballa a l'Ajuntament)
Ordenança Fiscal. Taxa per Concurrència a les Proves Selectives per a l'Ingrés de Personal

Oferta Ocupació Pública 2017 (BOP 58 de 23/03/2017)
Oferta Ocupació Pública 2017 (BOP 122 de 27/06/2017)
Oferta Ocupació Pública 2018 (BOP 95 de 18/05/2018)

Oferta Ocupació Pública 2019 (DOCV 8510 de 21/03/2019)
Ampliació Oferta Ocupació Pública 2019 (DOCV 8611 de 12/08/2019) 

Pròrroga Oferta Ocupació Pública 2017 (BOP 23 de 04/02/2021)
Oferta Ocupació Pública 2021 (BOP 91 de 14/05/2021)
Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització 2021 (BOP 244 de 21/12/2021)
Oferta d'Ocupació Pública 2022 (BOP 76 de 22/04/2022)
Oferta d'Ocupació Pública 2023 (BOP 117 de 19/06/2023)
Oferta d'Ocupació Pública extraordinària 2023 (BOP 7 de 10/01/2024)
 


PROCÉS SELECTIU DE DIRECTOR/A DE SERVEIS SOCIALS MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ

Anunci BOP núm. 9 de 12/01/2024 - Convocatòria
Anunci BOP núm. 17 de 24/01/2024 - Correciò de errors convocatòria 
Anunci DOGV núm. 9781 de 05/02/2024 - Convocatòria
Anunci BOE núm. 38 de 13/02/2024 - Convocatòria i bases específiques


PROCÉS SELECTIU DE TÈCNIC/A EN INFORMÀTICA I COMUNICACIONS-CAP ÀREA TIC MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ

Anunci BOP núm. 17 de 24/01/2024 - Convocatòria
Anunci DOGV núm. 9781 de 05/02/2024 - Convocatòria
Anunci BOE núm. 38 de 13/02/2024 - Convocatòria i bases específiques


PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR PER CONCURS DIFERENTS PLACES DE L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA, INCLOSES EN EL PROCÉS EXTRAORDINARI D'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL (presentació de sol·licituds del 26/12/2023 al 23/01/2024)

Anunci BOP núm. 250 del 30/12/2022 de l'Ajuntament de Massanassa sobre provisió per concurs de diferents places, incloses en el procés extraordinari d'estabilització de l'ocupació temporal
Anunci DOGV núm. 9747 de 18/12/2023 - Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a cobrir per concurs diferents places incloses en el procés extraordinari d'estabilització de l'ocupació temporal
Anunci BOE núm. 307 de 25/12/2023 - Convocatòria per a cobrir per concurs diverses places
Annex II Sol·licitud
Annex III Relació de mèrits
Monitor/a de Cultura (Codi RPT 47AACPL21)
Monitor/a Esportiu (Codi RPT 54AACPL25)
Monitor/a Esportiu jornada parcial (Codi RPT 55AACPL25)
Professor/a Llicenciat/a de EPA jornada parcial (Codi RPT 52AACPL23)
Professor/a Diplomat/a de EPA jornada parcial (Codi RPT 52AACPL24)
Auxiliar Administratiu de Secretaria (Codi RPT 57ASF06)
Auxiliar Administratiu de Gestió Tributària i Recaptació (Codi RPT 15ATF06)
Auxiliar Administratiu de Gestió Tributària i Recaptació (Codi RPT 07ATF06) 

 

PROCÉS SELECTIU D'AGENT DE POLICIA LOCAL MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS (presentació de sol·licituds del 22/08/2023 al 18/09/2023)

Anunci BOP núm. 161 de 21/08/2023 - Convocatòria
Anunci DOGV núm. 9675 de 04/09/2023 - Convocatòria
Llista de persones candidates a la comissió de servicis

 

PROCÉS SELECTIU D'ENGINYER DE GESTIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ (presentació de sol·licituds del 25/07/2023 al 22/08/2023 tots dos inclusivament)

Anunci BOP núm. 108 de 06/06/2023 - Convocatòria i bases específiques
Anunci DOGV núm. 9260 de 19/06/2023 - Convocatòria i bases específiques
Anunci BOE núm. 175 de 24/07/2023 - Convocatòria i bases específicas
Anunci BOP núm. 180 de 15/09/2023 - Llista provisional de personas admeses y excloses
Anunci BOP núm. 205 de 24/10/2023 - Llista definitiu i data de examen
Plantilla correcció exercici tipus test
Resultats primer exercici: tipus test
Convocatòria per a la lectura pública del segon exercici
Resultats segon exercici de la fase d'oposició, fase de concurs i resultat final
 Constitució de borsa de treball


PROCÉS SELECTIU DE TÈCNIC/A AUXILIAR INSPECTOR/A DE SERVEIS MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS (presentació de sol·licituds del 26/05/2023 al 08/06/2023)

Anunci BOP núm. 100 de 25/05/2023 - Convocatòria


 

PROCÉS SELECTIU DE DOS PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL - UNA PER TORN LLIURE I UNA ALTRA PER MOBILITAT (Presentació al·legacions és del 20/06/2023 al 21/02/2023 tots dos inclusivament)

Convocatoria y Bases
Anunci BOP núm. 225 de 23/11/2022
Anunci DOGV núm. 9492 de 19/11/2022
Anunci BOE núm. 312 de 29/12/2022 
Llista provisional admesos i exclosos. BOP núm 31 14/02/2023
Llista definitiva admiesos i exclosos. BOP núm 49 10/03/2023
Resultat de la primera fase del torn de mobilitat: prova psicotècnica i reconeixement mèdic
Anunci acumulació de plaça deserta de mobilitat a torn lliure i convocatòria aspirants torn lliure primer exercici BOP núm 86 05/05/2023
Resultat del primer exercici del torn lliure: prova aptitud física.
Convocatòria segon exercici. Prova d'aptitud psicotècnica 
Resultat segon exercici. Prova d´aptitud psicotècnica i convocatòria tercer exercici tipus test.
Plantilla de correcció tercer exercici tipus test.
 Resultat tercer exercici. Prova de tipus test i convocatòria quart exercici, supost pràctic.
Rectificació d´error material del primer exercici del torn lliure: Proves d´aptitud física.
Resultat quart exercici. Prova de tipus test i convocatòria cinqué exercici, exercici coneiximent valencià.
Anunci BOP núm 145 (27/07/2023) Acumulació de tres places. Resultant cinc places per torn lliure.
Convocatòria sisé exercici. Reconeixement mèdic
Resultat del cinqué exercici, consistent en prova de coneixement de valencià.
Resultat del sisé exercici i resultat final primera fase.
 Constitució de borsa de treball

 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.