IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
 1. Portada >
 2. L'Ajuntament >
 3. Normativa Municipal >
 4. Redaccions anteriors de Normativa

Normativa Municipal

tornar

Redaccions anteriors de Normativa

A continuació s'informa de la vigència de versions de la normativa municipal, pot localitzar la versió exacta a través del Butlletí Oficial de la Província de la Diputació de València, servei de cerques:

 

NORMES ADMINISTRATIVES I REGLAMENTS

 • Recollida de residus urbans
  01/04/2021. BOP 62

 

 • Subvencions
  21/01/2021. BOP 13

 • Convivència ciutadana i protecció de l'espai urbà
  30/04/2018. BOP 82
  01/03/2012. BOP 52

 • Administració electrònica
  04/12/2010. BOP 288

 • Registre Electrònic
  04/12/2010. BOP 288

 • Arxiu i gestió documental
  04/07/2019. BOP 127

 • Venda no sedentària en el mercat setmanal
  06/02/2013. BOP 31

 • Ocupació de terrenys l'ús públic amb taules i cadires i altres elements auxiliars en terrasses vinculades a establiments d'hostaleria i restauració
  02/05/2019. BOP 83
  10/07/2018. BOP 132
  19/07/2018. BOP 139 (correcció d'errors)

 • Tinença d'animals
  13/05/2000. BOP 113
  19/07/2023. BOP 139 

 • Guals   
  13/12/2013. BOP 296

 • Ús d'espais culturals
  29/12/2016. JGL

 • Servei de cementeri
  26/04/2014. BOP 9

 • Servei d'ajuda a domicili 
       11/02/2019. BOP 29
       27/12/2021. BOP 248

 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

 • Reglament orgànic municipal
  26/05/2004. BOP 124

 • Sistema d'informació. Normativa d'ús
  10/02/2016. JGL

 • 1er Pla d'igualtat
  28/11/2019. Ple

 • Pla estratègic de subvencions
  25/06/2020. Ple 

 

ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS. IMPOSTOS 

 • Vehicles de tracció mecànica
  31/12/2014. BOP 310
  31/12/2007. BOP 310
  15/12/2006. BOP 298
  13/12/2005. BOP 295
  10/12/2004. BOP 294
  31/12/2003. BOP 310

 • Béns immobles
  29/12/2023. BOP 249
  21/12/2021. BOP 244
  29/11/2014. BOP 284
  01/03/2014. BOP 51
  17/12/2010. BOP 299
  12/09/2009. BOP 295

 • Activitats econòmiques
  29/12/2023. BOP 249
  31/12/2007. BOP 310
  13/12/2005. BOP 295
  31/03/2003. BOP 76

 • Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
  09/02/2022. BOP 27
  30/11/2021. BOP 231
  29/11/2014. BOP 284
  28/05/2012. BOP 126
  13/02/1992. BOP 37

 • Construccions, instal·lacions i obres
  31/03/2003. BOP 76
  11/12/1992. BOP 295
  22/12/1990. BOP 304


ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS. TAXES 

 • Prestació de servicis esportius, culturals, joventut i ocupació
  05/08/2021. BOP 150
  23/06/2021. BOP 119
  22/04/2010. BOP 94
  02/07/2009. BOP 155
  09/09/2006. BOP 215
  29/07/2004. BOP 179
  23/05/2002. BOP 121
  12/02/1999. BOP 36

 • Prestació de servicis i utilització de les instal·lacions de l'Auditori Municipal Salvador Seguí
  23/06/2021. BOP 119
  08/08/2016. BOP 152

 • Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues
  23/06/2021. BOP 119
  31/03/2015. BOP 61
  13/12/2013. BOP 296
  31/12/2008. BOP 311
  28/07/2007. BOP 17

 • Prestació del servici de recollida domiciliària de fem i residus urbans
  29/12/2023. BOP 249
  23/06/2021. BOP 119
  13/12/2013. BOP 296
  17/12/2010. BOP 299
  31/12/2008. BOP 311
  31/12/2007. BOP 310
  15/12/2006. BOP 298
  13/12/2005. BOP 295
  10/12/2004. BOP 294
  31/12/2003. BOP 310
  12/02/1999. BOP 36

 • Entrada de vehicles a través de les voreres i reserva de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i escàrrega de mercaderies de qualsevol classe
  08/03/2017. BOP 47
  13/12/2013. BOP 296
  31/12/2008. BOP 311
  31/12/2007. BOP 310
  15/12/2006. BOP 298
  13/12/2005. BOP 295
  31/12/2003. BOP 310
  12/02/1999. BOP 36

 • Retirada de vehicles de la via pública i posterior custòdia dels mateixos 
  15/11/2016. Resolución 1274
  28/07/2015. Resolución 698
  31/12/2014. BOP 310
  23/06/2009. Resolución 663
  27/10/2005. Resolución 607
  10/06/2003. BOP 136

 • Distribució d'aigua, drets d'Enganxada, col·locació, utilització i conservació de comptadors
  19/10/2016. BOP 202
  30/12/2008. Resolució 1089
  23/05/2002. BOP 121
  12/02/1999. BOP 36

 • Subministrament d'aigua de consum públic
  25/05/2017. BOP 99
  30/09/2010. BOP 232
  11/11/1997. BOP 268

 • Clavegueram
  1996 BOP
  05/12/1992. BOP 290
  1990 BOP

 • Cementeri municipal
  27/05/2011. BOP 124
  13/06/2006. BOP 139
  29/09/2001. BOP 232
  08/04/1998. BOP 83

 • Ocupació de la via pública amb llocs de venda no sedentaris en mercat setmanal
  07/10/2020. BOP 194
  06/02/2013. BOP 31
  28/07/2007. BOP 178

 • Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
  18/02/2021. BOP 33
  07/10/2020. BOP 194
  23/02/2018. BOP 39
  24/04/2015. BOP 77

 • Llicències urbanístiques
  08/04/1998. BOP 83

 • Concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal
  16/08/2022. BOP 156
  02/10/2020. BOP 191
  15/02/2005. BOP 38
 • Llicències d'apertura d'establiments
  31/03/2003. BOP 76

 • Esteses, canonades i galeries per a les conduccions d'energia elèctrica, aigua, gas...
  12/02/1999. BOP 36


NORMATIVA SOBRE URBANISME I MEDI AMBIENT
 • Pla general d'ordenació urbana de Massanassa 1989
  14/10/2010. DOCV 6376 (modificació puntual art. 9.12)
  13/03/2006. BOP 61 (modificació puntual art. 12.12)
  Juny de 1989

 • Declaració responsable comunicacions i llicències ambientals
  18/08/2014. BOP 195

 • Llicències d'edificació i règim de declaració responsable d'obra, de modificació o reforma
  11/02/2014. BOP 35 

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.