IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A:
  1. Portada >
  2. L'Ajuntament >
  3. Comissions Informatives >
  4. Comissions Informatives 2023-27 >
  5. Funcionament

Comissions Informatives 2023-27

tornar

Funcionament

Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, consulta i informe a l'efecte de coordinació, dels diversos serveis administratius i de les diferents àrees de delegació per a la millor eficàcia i agilitat dels servicis públics.

Composició:

De conformitat amb l'article 31 de la LRLCV i art. 125 ROF, ratificat per acord plenari de 6 de juliol de 2023:

L'Alcalde serà el President nat en totes elles.

L'adscripció de membres a cadascuna d'elles s'ajustarà a la següent proporcionalitat:

  • Cinc regidors del grup municipal PP;
  • Tres regidors del grup municipal PSOE y
  • Un regidor del grup municipal Per Massanassa.

 


Règim de sessions:

Les seues sessions se celebraran amb la mateixa periodicitat que les sessions plenàries, quan existisquen assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple o bé quan es considere necessari a l'efecte del seguiment de la gestió d'òrgans municipals, i la convocatòria de les mateixes s'efectuarà en els dies i hores que establisca el seu President, de conformitat amb l'art. 134 ROF i de forma tal que permeta l'adequada coordinació amb la convocatòria de sessions del Ple. En tot cas es realitzarà una sessió ordinària cada dos mesos.

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.