IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Sol·licitud de prestació econòmica individualitzada per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors de la GVA

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Sol·licitud de prestació econòmica individualitzada per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors de la GVA

16/11/2022

Termini de presentació obert fins al 2 de desembre de 2022

L'Ajuntament de Massanassa, a través de l'Àrea de Benestar Social, informa que s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a les prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors de la GVA. Les sol·licituds es podran presentar fins al 2 de desembre de 2022. 

L'objecte d'esta subvenció és l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici on habita la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat.

Qui pot sol·licitar estes ajudes?

Persones que tinguen 60 anys o més, i que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte de la reforma, i a les quals les obres beneficien directament.

Requisits

1. Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que reunisquen els següents requisits:

a) Tindre 60 anys o més.
b) Que la persona sol·licitant posseeix deficiències motores o sensorials que impedeixen o dificulten la seua mobilitat, o resolució de dependència en graus I, II o III, o grau de discapacitat igual o superior al 33%.
c) Que les actuacions a realitzar estiguen relacionades amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, sent excloses les obres que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics o sensorials.
d) Idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que requereix el subjecte, que s'acreditarà a través dels informes mèdic i social exigits.
e) La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l'habitatge objecte de la reforma. En cas que la persona sol·licitant siga l'arrendatària o la usufructuària, haurà de disposar de l'autorització de la persona propietària de l'habitatge per a la realització de les obres d'arranjament.
f) En el cas que la reforma se sol·licite per a eliminació de barreres en l'accés a una finca de propietat horitzontal, serà necessari comptar amb l'autorització de la comunitat de propietaris, registrada en la corresponent acta.
g) No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
h) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat Valenciana i de les obligacions amb la Seguretat Social.

2. El compliment de les condicions establides en el present article per a posseir la condició de beneficiari vindrà referit a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Per a més informació, consulta l'enllaç directe de l'ajuda. Si necessita informació personalitzada, pot contactar amb els Serveis Socials de Massanassa telefonant al 96 125 07 87, agafant CITA PRÈVIA per a realitzar el tràmit en línia o presencial.

Serveis Socials d'Atenció Primària de Massanassa

C/Major, 15

96 125 07 87

benestar@massanassa.es

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.