IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Benestar Social. Resolució de les ajudes d’inclusió social de menors tramitades fins al 30 de novembre de 2021

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Benestar Social. Resolució de les ajudes d’inclusió social de menors tramitades fins al 30 de novembre de 2021

30/12/2021

El document de la resolució pot consultar-se en el Tauler d'Anuncis Electrònic de l'Ajuntament de Massanassa

L'Ajuntament de Massanassa, a través de l'Àrea de Benestar Social, ha resolt les ajudes per a la inclusió social de menors del municipi tramitades fins al 30 de novembre de 2021, destinades a garantir l'accés de manera normalitzada i en condicions d'igualtat a les activitats d'oci, esportives i formatives de Massanassa. 

Estes ajudes van dirigides a xiquets, xiquetes i adolescents de 3 a 17 anys empadronats en la localitat amb un mínim de 12 mesos d'antiguitat i que complisquen amb algun dels següents requisits:

  • Trobar-se en acolliment en família extensa o educadora, igual que els fills i filles menors d'estes famílies.
  • Trobar-se en situació de risc atés l'art. 17 de la L.O. 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.
  • Pertànyer a unitats familiars que, en el moment de la sol·licitud de l'ajuda, siguen beneficiaris d'una ajuda d'emergència, de la renda valenciana d'inclusió i/o d'ingrés mínim vital.
  • Ser fills i filles de dones víctimes de violència de gènere.
  • Pertànyer a unitats familiars que, en el moment de la valoració de la sol·licitud, no disposen d'ingressos econòmics superiors a la quantia establida en la Base Segona del document de les bases reguladores de la convocatòria i obtinguen una puntuació mínima de 5 punts en els criteris de valoració previstos en la Base Huitena del mateix document.

L'Ajuntament contempla dos tipus de conceptes subvencionables pel que fa a activitats d'oci, esportives i formatives per a menors: activitats periòdiques i activitats puntuals. Les primeres són les que es realitzen des de setembre de 2021 fins a juliol de 2022; les segones, les que no tenen un caràcter reiteratiu en el temps, siga com siga la seua duració durant la jornada.

El crèdit màxim per al finançament d'estes ajudes és de 22.000 euros, sent 4.000 euros per a l'exercici 2021 i 18.000 euros per a l'exercici de 2022. La quantia atorgada a les activitats periòdiques és del 100% del cost de l'activitat fins a un màxim de 70 euros mensuals i, fins a 12 mesos, per xiquet, xiqueta i/o adolescent. L'import per a les activitats puntuals és del 100% del cost de l'activitat fins a un màxim de 500 euros anuals en l'exercici per xiquet, xiqueta i/o adolescent.

Per això, per a presentar les sol·licituds, estes activitats han de tindre una data de matriculació entre l'1 de setembre de 2021 fins al 31 de juliol de 2022.

D'esta manera, des de l'entitat local es contemplen dos procediments de concessió que són successius en el temps:

  1. Per a les sol·licituds per a activitats periòdiques i puntuals presentades fins al 30 de novembre de 2021 es resoldran mitjançant 2 procediments successius: el primer, ja resolt al novembre; el segon, esta mateixa resolució, amb una despesa total de 13.886 euros, sent 4.958,50 euros per a l'exercici de 2021 i 8.927,50 euros per a l'anualitat de 2022, corresponent la suma a 13.750 euros a activitats extraescolars periòdiques i 136 euros a activitats extraescolars puntuals.
  2. Per a les sol·licituds per a activitats puntuals presentades des de l'1 de desembre de 2021, i les sol·licituds per a activitats periòdiques presentades fora de termini ordinari, i fins al 30 de juny de 2022, es resoldran mitjançant 12 procediments quinzenals de concessió successius.

Des de l'Ajuntament de Massanassa, es manté el compromís amb este suport als més xicotets i joves, ja que "volem que tots tinguen la mateixa condició d'accés i s'eduquen en valors igualitaris. Amb estes ajudes intentem sufragar els costos per a aquells menors que ja siga per situació de vulnerabilitat, problemàtica socioeconòmica, risc d'exclusió social, entre altres qüestions, puguen gaudir també d'activitats formatives, d'oci i esportives", manifesta Paco Comes, alcalde de Massanassa.

La resolució per a les sol·licituds tramitades fins al 30 de novembre de 2021 es troba en el Tauler d'Anuncis Electrònic de la web municipal, en l'apartat d'Ajudes i Subvencions.

Per a més informació:
Àrea de Benestar Social
Edifici C/Major, 15
benestar@massanassa.es
96 125 07 87

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.