IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
 1. Portada >
 2. Notícies & Actualitat >
 3. Treballa a l'Ajuntament. Borses de Treball.

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Treballa a l'Ajuntament. Borses de Treball.

09/12/2021

Pla d'Ocupació Social 2022-2023. Obertura presentació instàncies fins al 29 de desembre.

L'Ajuntament de Massanassa inicia la tramitació de sol·licituds per a les persones en situació de risc d'exclusió social, parades de llarga duració i que no siguen beneficiares de prestacions per desocupació per a optar a la Borsa d'Ocupació del Pla d'Ocupació Social 2022-2023.

Amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat i la inclusió de persones amb alguna mena de vulnerabilitat social, l'entitat local posa en marxa un procés que busca ocupar funcions de peó i conserge per a fer costat als serveis municipals que necessiten de la seua cobertura.

Per a això, primer s'haurà de presentar una sol·licitud que es podrà fer tant de manera telemàtica, a través de la seu electrònica, com presencialment mitjançant cita prèvia telefonant al 96 125 55 00 o enviant un correu a info@massanassa.es. El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 29 de desembre de 2021. 

Documentació obligatòria que s’ha d’aportar:

 • DNI. En cas de persones estrangeres: NIE o TIE i documentació que acredite el permís de residència.
 • Informe actualitzat de Vida Laboral.
 • Certificat de períodes d'inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA.
 • Certificat de percepció de prestacions públiques (SEPE). En cas negatiu, el seu certificat.
 • Documentació acreditativa dels mèrits de puntuació (professionalitat i situació socioeconòmica).
 • Llibre de família.
 • Autorització de la persona sol·licitant i els membres de la seua unitat familiar per a poder recaptar dades tributàries de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
 • (*) En el seu cas, certificació acreditativa de la condició de persona amb diversitat funcional, expedit per l'òrgan competent per a la seua valoració de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • (*) En cas que hagen familiars que treballen per compte propi (autònoms): aportar la declaració de l’IRPF de 2020.
 • (*) En cas de separació/divorci amb custòdia compartida i no es troben empadronats els fills del sol·licitant: adjuntar sentència, conveni regulador o mesures provisionals.
 • (*) En el seu cas, carnet de família nombrosa o monoparental.

 

El procediment de valoració consistirà en dues fases: una Fase d'oposició amb un exercici tipus test de 20 preguntes, el temari de les quals serà publicat en la pàgina web de l'ajuntament; així com una Fase de concurs, on s'haurà d'aportar els mèrits al·legats i justificats de coneixements professionals (tallers d'ocupació) i de situació socioeconòmica.

Dins d'aquest segon criteri socioeconòmic es tindrà en compte: la situació soci-familiar, els ingressos de la unitat familiar, el no haver participat en plans anteriors, les mesures de foment d'igualtat - dona i la candidatura de sol·licitants amb diversitat funcional superior al 33%.

Per a més informació, pot consultar l'apartat corresponent en la nostra web municipal.

Des d'Aula Mentor, es facilitarà tota l'ajuda necessària per a aquelles persones que no tinguen els certificats telemàtics que s'exigeixen en la documentació. El servei es troba a l'Escola d'Adults de Massanassa (Alqueria de Sòria) i l'horari és els dilluns de 16 a 20:30h, els dimecres de 09:30 a 14h i de 16 a 20:30h i els dijous de 09:30 a 14h. En cas de dubte sobre el servei, s'atendrà a través de Reforça Massanassa telefonant prèviament al 96 125 15 33.

HORARI ESPECIAL DE FESTES DE L'AULA MENTOR AMPLIAT:


De dilluns a dijous també s'atendrà de 09.00 a 14 hores.
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.