IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Serveis Socials. Ajudes i beques

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Serveis Socials. Ajudes i beques

09/02/2021

Convocatòria Prestacions econòmiques individualitzades d'emergència social 2021

Des del Departament de Benestar Social s'informa que s'ha publicat la convocatòria de prestacions econòmiques individualitzades d'emergència social, ajudes destinades a persones o unitats familiars o de convivència per a pal·liar i remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb recursos o mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social i la fi del qual és la prevenció de situacions de risc o d'exclusió social, l'atenció a les necessitats bàsiques i d'emergència social de la ciutadania. Tenen per objecte pal·liar temporalment l'absència o insuficiència d'ingressos.

Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari i tenen caràcter finalista, havent de destinar-se únicament a l'objecte per al qual hagen sigut concedides; caràcter subsidiari i, si escau, complementari i són compatibles amb tot tipus de recursos i prestacions socials de contingut econòmic previstos en la legislació vigent que pogueren correspondre a la persona beneficiària o a qualsevol de les persones membres de la seua unitat familiar o de convivència, sempre que aquestes no cobrisquen la totalitat de la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajuda.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 04 de Gener de 2021, una vegada publicat l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, fins al 31 d'octubre de 2021. No obstant això, amb caràcter extraordinari, podran admetre's aquelles sol·licituds d'ajudes presentades amb posterioritat a la data assenyalada i abans del 30 de novembre d'aquest any, sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de sol·licituds, i sempre que no s'haja esgotat la dotació pressupostària.

La sol·licitud i la documentació exigida haurà de presentar-se en el Registre auxiliar d'aquest Ajuntament, situat al Carrer Major n 15, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les persones interessades hauran de sol·licitar cita prèvia, cridant al centre de serveis socials d'atenció primària: 961250787

Poden consultar-se les bases de la convocatòria en l'apartat Ajudes i Beques de Serveis Socials d'aquesta pàgina web. 

MÉS INFORMACIÓ

  • DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL
    Edifici Carrer Major
    C/ Major, 15 
    benestar@massanassa.es | 96 125 07 87
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.