IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
 1. Portada >
 2. Notícies & Actualitat >
 3. Benestar Social. Ajudes i beques

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Benestar Social. Ajudes i beques

23/09/2020

Ajudes inclusió social per a menors

El BOP de la província de València de avui, publica la convocatòria d'ajudes d'inclusió social per al curs escolar 2020-2021, destinades a facilitar l'accés a les activitats d'oci, esportives i formatives del municipi. a menors amb mesures de protecció i a menors de famílies en situació de vulnerabilitat social o exclusió social.

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els menors de 3 a 17 anys empadronats amb almenys 12 mesos d'antiguitat, que complisquen algun dels següents requisits:

 

1.- Trobar-se en acolliment en família extensa o educadora, o ser fills i filles menors d'aquestes famílies.

2.- Trobar-se en situació de risc atès l'art. 17 de la L.O. 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

3.- Pertànyer a unitats familiars de convivència que en el moment de la sol·licitud de l'ajuda, siguen beneficiaris d'una ajuda d'emergència o de la renda valenciana d'inclusió.

4.- Pertànyer a unitats familiars de convivència, que en el moment de la valoració de la sol·licitud no disposen d'ingressos econòmics anuals superiors a

 

Composició de la unitat familiar

Renda familiar

Famílies de 2 membres

24.089,00 €

Famílies de 3 membres

32.697,00 €

Famílies de 4 membres

38.831,00 €

Famílies de 5 membres

43.402,00 €

Famílies de 6 membres

46.853,00 €

Famílies de 7 membres

50.267,00 €

Famílies de 8 membres

53.665,00 €

 

I a més obtinguen una puntuació mínima de 5 punts en els següents criteris de valoració.

 

CRITERIS

PUNTUACIÓ

ACREDITACIÓ

Grau de discapacitat igual o superior al 33% d'algun membre de la unitat familiar.

3 punts de 33% a 64%

6 punts > 65%

Certificat grau de discapacitat.

Grau de dependència d'algun membre de la unitat familiar.

3/6/9 punts depenent del grau reconegut.

Certificat grau de dependència.

Violència de gènere.

5 punts

Ordre de protecció vigent.

Antiguitat en la demanda d'ocupació, d'els/les progenitors.

1 punt per cada 6 mesos d'antiguitat

Targeta de renovació de demanda d'ocupació (DARDE) o certificat LABORA.

Família monoparental.

3 punts

Títol de Família Monoparental.

Família nombrosa.

3 punts

Títol de Família Nombrosa.

Problemàtica socioeducativa

Fins a 10 punts

Informe soci-educatiu que acredite les situacions personals i familiars determinades en la convocatòria anual.

 

 CONCEPTES: Activitats d'oci, esportives i formatives per a menors.

 • Activitats periòdiques: les realitzades des de setembre de 2020 a juny de 2021.
 • Activitats puntuals: les que no tinguen caràcter reiteratiu en el temps, amb independència de la seua duració.

 

QUANTIES:

En les activitats periòdiques, el 100% del cost de l'activitat fins a un màxim de 70 € mensuals, i fins a 12 mesos, per menor.

En les activitats puntuals, el 100% del cost de l'activitat fins a un màxim de 500 € anuals en l'exercici per menor.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

Les sol·licituds es podran presentar en el Registre Auxiliar d'aquest Ajuntament, centre de Serveis Socials situat en carrer major, 15, de Massanassa, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'art.16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, des de demà 24/09/2020 fins a:

Per a les activitats periòdiques, amb caràcter general, fins a el 30 de Novembre de 2020.

Per a les activitats puntuals, o periòdiques sol·licitades fora del període ordinari de matriculació, fins a el 30 de Juny de 2021.

Per a la presentació presencial, serà necessari sol·licitar cita prèvia.

Documentació d'interès:Més informació:  

 • Departament de Benestar Social
  Edifici Carrer Major
  Carrer Major, 15 
  benestar@massanassa.es | 96 125 07 87
 • Apartat web Ajudes i Beques de Servei Socials
 
 
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.