IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Ajudes al transport per a estudiants curs 2019/2020

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Ajudes al transport per a estudiants curs 2019/2020

29/06/2020

Sol·licíta-la mitjançant cita prèvia o Seu Electrònica fins al 3 de juliol

La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Massanassa ha resolt convocar les Ajudes al transport per a estudiants matriculats en el curs escolar 2019/2020.

Beneficiaris:

Estudiants empadronats en el municipi de Massanassa, amb almenys un any d'antelació i que durant el curs acadèmic 2019-2020 cursen fora del municipi de Massanassa algun dels següents estudis, en centres adscrits a la Universitat o en centres oficials homologats per la Generalitat Valenciana:

  • Estudis de Formació Professional Bàsica, de Primer Grau, Grau Mitjà o Grau Superior i Programes Formatius de Qualificació Bàsica.
  • Estudis Universitaris presencials: llicenciatura, diplomatura o grau (estan inclosos els estudis superiors d'Art dramàtic, dansa i música).
  • Estudis universitaris presencials de postgrau: Masters oficials, Doctorats, Títols propis de Postgrau i especialització.

 

Quantia: 

La quantia individual serà de 150 euros, no obstant això quan la suma total de les ajudes considerades conformes sobrepassaren l'import del crèdit total màxim d'aquesta convocatòria, l'import individual s'obtindrà mitjançant prorrateig, entre la totalitat dels beneficiaris de la subvenció.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 12/06/2020 fins al 03/07/2020 (tots dos inclosos)

Forma de presentació:

Les sol·licituds es presentaran:

1.- A través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Massanassa, accedint a través del tràmit "Instància General"

2.- Per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'art.16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant la presentació de l'imprès oficial de instància general de l'Ajuntament de Massanassa

Per a la presentació presencial s'haurà de sol·licitar cita prèvia 

A la instància general s'acompanyarà la següent documentació:

  • Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant. 
  • Comunicació de Manteniment de tercers (La titularitat del compte indicat ha d'estar acreditada/certificada per l'entitat bancària)
  • Model de Declaració responsable
  • Certificat o documentació acreditativa fefaent de les assignatures matriculades i si escau de les assignatures aprovades en el primer quadrimestre o segon trimestre del curs actual 2019-2020, expedit per la Universitat o Centre oficial que impartisca la Formació Professional Bàsica o el Cicle Formatiu de Primer Grau, Grau Mitjà o Grau Superior, Programes formatius de Qualificació Bàsica.
 

Les bases per a optar a les ajudes poden consultar-se en l'apartat Ajudes i beques d'Educació en aquesta web.

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.