IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
 1. Portada >
 2. Notícies & Actualitat >
 3. Benestar social. Ajudes per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Benestar social. Ajudes per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors

23/04/2019

Obert el termini de presentació de sol·licituds

El Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Massanassa informa que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha publicat les prestacions anuals per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.

Es comprenen totes aquelles subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

REQUISITS

a) Ser major de 60 anys.

b) Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.

c) Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, sent exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.

d) Idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que requereix el subjecte, que s'acreditarà a través dels informes mèdic i social exigits en la corresponent convocatòria.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini comprendrà fins al 31 d'octubre de 2019. Amb caràcter extraordinari, podran admetre's i tramitar-se aquelles sol·licituds de subvencions presentades amb posterioritat a aqueixa data i abans del 31 de desembre d'aquest any, sempre que s'acredite documentalment l'aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de sol·licituds.

CRITERIS DE VALORACIÓ

 1. El criteri per a l'atorgament d'aquestes subvencions serà la renda per càpita de la unitat familiar del sol·licitant, ordenada de menor a major.
 2. La quantia de la subvenció estarà en funció dels ingressos totals de la unitat familiar, del nombre de membres d'aquesta, del cost de l'activitat subvencionada i del mòdul màxim determinat en el present article, no podent excedir, en cap cas, d'aquest mòdul o del cost de l'activitat subvencionada.
 3. A l'efecte de la present ordre, es considerarà unitat familiar la integrada per les persones que convisquen en el domicili familiar, extrem que s'acreditarà mitjançant certificat de convivència expedit per l'ajuntament corresponent, i els unisca un vincle de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 4. El mòdul econòmic màxim pel qual es regeixen les prestacions econòmiques individualitzades per a l'eliminació de barreres arquitectòniques serà de 3.727,57 euros.

 

MÉS INFORMACIÓ
 • Poden sol·licitar més informació en el Centre de Serveis Socials del municipi situat en:
  Edifici Carrer Major
  C/ Major, 15 
  benestar@massanassa.es | 96 125 07 87
 • Web del procediment GVA
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.