IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Eleccions Generals i Autonòmiques 2019. Vot per correu des d'Espanya

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Eleccions Generals i Autonòmiques 2019. Vot per correu des d'Espanya

22/03/2019

Sol·licituds fins al 18 d'abril

Amb motiu de la celebració de les Eleccions Generals i Autonòmiques del dia 28 d'abril, es posa en coneixement dels ciutadans els passos a seguir per a poder exercir el dret al vot per correu des d'Espanya.

Aquesta informació de caràcter merament divulgatiu extreta de la normativa electoral general.

  • Els impresos de sol·licitud de vot per correu es troben a la disposició dels electors en les oficines postals de tota Espanya. La sol·licitud per via electrònica també pot realitzar-se a través de la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, si es disposa d'un certificat electrònic admès per aquesta.
  • Una vegada emplenat el model oficial de sol·licitud de vot per correu, l'elector el lliurarà personalment, amb caràcter gratuït, en qualsevol oficina de Correus. S'haurà d'exhibir l'original del Document Nacional d'Identitat (D.N.I.), -no serveix el resguard del D.N.I. en tràmit, ja que en aquest no apareix la fotografia del titular-, Permís (carnet) de conduir (amb fotografia) o Passaport (amb fotografia) amb la finalitat que l'empleat postal puga comprovar la seua identitat i signatura. S'acceptarà la presentació d'aquests documents encara que estiguen caducats, però han de ser els originals, en cap cas fotocopies.
  • La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, remetrà a l'elector per correu certificat, la documentació necessària perquè puga emetre el seu vot. El lliurament d'aquesta documentació es realitzarà sempre personalment a l'interessat i en el domicili assenyalat en la sol·licitud (després de dos intents fallits de lliurament en el domicili, es deixarà avís d'arribada per a la seua recollida en l'oficina postal corresponent).
  • Rebuda la documentació, l'elector presentarà el sobre model oficial dirigit a la mesa electoral, contenint el certificat d'inscripció en el cens electoral i el de votació en el qual s'inclourà la papereta, en qualsevol oficina postal d'Espanya. L'enviament serà cursat com a correu certificat i urgent, amb caràcter gratuït.

 

En cas de malaltia o incapacitat, que impedisca la formulació personal de la sol·licitud*, s'haurà d'acreditar la mateixa mitjançant certificació mèdica oficial la qual haurà de ser inclosa al costat de l'imprès de sol·licitud del vot per correu i aquesta sol·licitud pot ser efectuada en nom de l'elector per persona autoritzada notarialment o consularment. Cada elector només pot estar representat per una persona autoritzada i cada persona autoritzada només pot representar a un elector. L'empleat de Correus que formalitze l'admissió arreplegarà tota la documentació presentada pel representant (poder notarial o consular i certificat mèdic oficial), per a la seua remissió a l'Oficina del Cens Electoral en unió de la sol·licitud.

*Totes les persones amb discapacitat, i que siguen majors de 18 anys, tenen dret a votar personalment, després de la Llei orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a la modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Més informació:

 

TERMINIS - ELECCIONS CORTS GENERALS I VALENCIANES

  • Sol·licitud de vot per correu: del 5 març al 18 abril
  • Enviament documentació per al vot per correu per l'Oficina del Cens Electoral: del 8 al 21 abril
  • Remissió per electors del vot per correu: del 8 al 24 abril
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.