IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Sol.licitud d'admissió d'alumnes per al curs 2015 - 2016

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Sol.licitud d'admissió d'alumnes per al curs 2015 - 2016

21/04/2015

Documentació que cal aportar per a la sol•licitud d’admissió d’ alumnes per al curs 2015-16

 

1.-     Sol·licitud d´ admissió ( en http://www.cece.gva.es/      educacio-  admissio d´alumnes )

2.-   Fotocòpia del llibre de família (fulls del pare,mare i de cada fill en edat escolar). En cas de germans escolaritzats al centre sol·licitat, certificat de la direcció del centre.

3.-     Fotocòpia per les dos cares del DNI del pare i de la mare o tutor/a.

4.-    Rebut de febrer o març  de 2015  de llum, telèfon o aigua del domicili familiar,  a nom del titular del DNI , o contracte de lloguer. En cas de necessitar acreditar el domicili laboral , es presentarà  un certificat de l'empresa que acredite la relació laboral i el domicili de l´ empresa .

5.-     Full annex  VI  per a l' acreditació de la renda de 2013 / cal fer constar , si es el cas, al futur germà que es troba en gestació com a membre de la unitat familiar. En l' espai destinat al nom,s' escriurà "en gestació"

6.-    Per a justificar  altres criteris:

*      Discapacitat de l' alumne-a, pares o germans: fotocòpia del certificat emès per la Conselleria de B. Social.

*      Membre de família nombrosa : fotocòpia del  títol oficial de família nombrosa .

*    Mare gestant aportació de certificat metge oficial que acredite  l' embaràs  en el moment de la presentació de sol·licitud. 

*     Pares treballadors al centre docent on es presenta la sol·licitud: fotocòpia del document de nomenament o última nòmina.

*    Antics alumnes del centre sol·licitat (pare,mare,tutor,propi alumne o germà/na): certificat del titular o director/a del centre 

*     Simultaneïtat d'estudis : Certificat dl centre on l'alumne cursa estudis de règim especial .

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS : del  8 al 14 de maig de 2015

Lloc  de presentació: Centre escolar sol·licitat

Horari: De 9 a 11 hores

© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.