IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Eleccions municipals de 28 de maig de 2023

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Eleccions municipals de 28 de maig de 2023

24/11/2022

Informació per a la ciutadania resident a Espanya i nacional de països amb Acords

El dia 28 de maig de 2023 se celebraran eleccions municipals. En estes eleccions, podran votar els residents a Espanya nacionals de països amb Acords reconeixent el dret a votar en les eleccions municipals i que reunisquen els requisits establits en els mateixos per a ser electors. Podran sol·licitar la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023.

Els Països amb Acords en vigor són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, l'Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, el Perú, el Regne Unit i Trinitat i Tobago.

Les condicions que han de reunir per a tindre dret a la inscripció són:
  • Ser major de díhuit anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.
  • Estar inscrit en el Padró municipal d'habitants.
  • Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.
  • Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en el corresponent Acord (tres anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega, tres anys en el moment de la sol·licitud per a nacionals del Regne Unit i cinc anys en el moment de la sol·licitud per a la resta dels països). Este requisit es podrà justificar ÚNICAMENT aportant un certificat de residència expedit per la Comissaria de Policia.
 
Les sol·licituds d'inscripció es podran realitzar per internet, correu postal o personalment a l'Ajuntament.

Per a facilitar la sol·licitud d'inscripció, en els últims dies del mes de novembre de 2022, l'Oficina del Cens Electoral (OCE) remetrà una comunicació als estrangers residents a Espanya, nacionals de països amb un Acord de reciprocitat de vot, que reunisquen les condicions establides en l'apartat anterior, amb les seues dades personals i de residència preimpresos, obtinguts de la informació del Registre Central d'Estrangers i dels Padrons municipals existents en l'INE.

La informació padronal té data de referència 30 d'agost de 2022. Esta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica (CTT) que possibilita realitzar sol·licitud d'inscripció per internet.

a) Per internet:

Per a realitzar la sol·licitud d'inscripció per internet, els interessats hauran d'accedir al procediment "Sol·licitud d'inscripció" a través de la Seu Electrònica de l'INE, acreditar la seua identitat mitjançant el sistema cl@ve i marcar l'opció de sol·licitud d'inscripció. Els qui no disposen de sistema cl@ve podran realitzar la sol·licitud accedint al sistema amb el seu NIE i la clau de tramitació telemàtica (CTT) inclosa en la comunicació.

b) Per correu postal:
 
Els interessats hauran d'enviar la resposta directament a la Delegació Provincial de l'OCE, sense necessitat de pagar franqueig.

c) A l'Ajuntament de residència:

Els interessats que consideren que compleixen les condicions de l'Acord podran presentar la sol·licitud personalment a l'Ajuntament, identificant-se amb la seua Targeta d'identitat d'estranger (per als nacionals de Noruega, Islàndia i el Regne Unit, s'admeten a més el document nacional d'identitat o el passaport del seu país d'origen). 

El temps de residència legal a Espanya s'haurà de justificar amb un certificat de residència expedit per l'Oficina d'Estrangeria o Comissaria de Policia de la província que corresponga.

El termini de presentació de les sol·licituds establit és de l'1 de desembre de 2022 al 15 de gener de 2023.

Per a més informació, contactar amb l'Ajuntament de Massanassa al 96 125 55 00.
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.