IDIOMAcastellanovalencià
BÚSTIA DE SUGGERIMENTSbuzon de sugerencias
ESTÀS A:
 1. Portada >
 2. Tràmits i gestions >
 3. Padró Municipal d'Habitants

Tràmits i gestions

tornar

Padró Municipal d'Habitants

El Padró Municipal d'Habitants és un registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Correspon als ajuntaments la seua creació, manteniment, revisió i custòdia, i a l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya la coordinació dels padrons de tots els municipis, així com realitzar les comprovacions oportunes. La resolució de discrepàncies entre els ajuntaments o d'estos o altres ens locals amb l'INE correspon al Consell d'Empadronament, Òrgan col·legiat amb representants de l'Administració General de l'Estat (INE, Oficina del Cens Electoral i Ministeri d'AAPP) i de les Entitats Locals.

En l'Ajuntament de Massanassa es pot realitzar en el Negociat d'Estadística

CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT

S'haurà de presentar l'interessat o representant autoritzat en l'Ajuntament amb la següent documentació

Documentació d'Identificació

 • Original en vigor del DNI, passaport o permís de conduir del sol·licitant.
 • En el cas de ser estranger, original en vigor de la targeta de residència, si la té, o si no n'hi ha, passaport o document que el substituïsca (targeta d'identitat vigent per als ciutadans de la Unió Europea o cèdula d'inscripció per a apàtrides).

 

Documentació d'Autorització

 • En el cas de realitzar el tràmit persona diferent de l'interessat haurà de presentar-se un escrit en el que el/els representat/s (identificat/s amb el seu nom i cognoms i número de DNI, o document que el substituïsca) autoritze el representant (identificat de la mateixa manera) per a este tràmit, així com fotocòpies de tots els DNI o document equivalent en el cas de ser estranger. Un model d'este escrit es pot obtindre en l'Ajuntament.

 

ALTA D'ESPANYOLS EN EL PADRÓ D'HABITANTS

S'haurà de presentar l'interessat o representant autoritzat en l'Ajuntament amb la següent documentació

 • Full de sol·licitud d'inscripció padronal, firmada per tots els majors d'edat.

 

Documentació d'Identificació

 • Original en vigor del DNI, passaport o permís de conduir de cada un dels membres majors de 18 anys.
 • En el cas de menors d'edat, llibre de família o certificat de naixement, presentat per un dels progenitors o pel que té la tutela.

 

Documentació de la Vivenda

 • Serà vàlida la presentació, original o fotocòpia, de qualsevol dels documents següents: escriptura de compravenda, contracte de lloguer i, si és el cas, autorització de la persona que tinga el dret a l'ocupació de la vivenda.

 

Documentació d'Autorització

 • En el cas de realitzar el tràmit persona diferent de l'interessat haurà de presentar-se un escrit en el que el/els representat/s (identificat/s amb el seu nom i cognoms i número de DNI, o document que ho substituïsca) autoritzen el representant (identificat de la mateixa manera) per a este tràmit, així com fotocòpies dels DNI o document que el substituïsca de tots.
 • L'Ajuntament podrà sol·licitar els originals dels documents presentats, en el cas de dubte sobre l'autenticitat dels mateixos.

 

ALTA D'ESTRANGERS EN EL PADRÓ D'HABITANTS

S'haurà de presentar l'interessat o representant autoritzat en l'Ajuntament amb la següent documentació

 • Full de sol·licitud d'inscripció padronal, firmada per tots els majors d'edat. Es pot omplir en el padró d'habitants.

 

Documentació d'Identificació

 • Original en vigor de la targeta d'estranger de cada un dels membres majors de 18 anys. En cas de no tindre targeta d'estranger, serà vàlida la presentació del passaport o document que el substituïsca (targeta d'identitat vigent per als ciutadans de la Unió Europea o cèdula d'inscripció per a apàtrides).
 • En el cas de menors d'edat, la seua pròpia tarjeta d'estranger, passaport o certificat de naixement traduïda a l'espanyol.Si no n'hi ha, targeta o passaport del pare, mare o tutor en què figure el menor, presentat per un dels progenitors o pel que té la tutela.

 

Documentació de la Vivenda

 • Serà vàlida la presentació, original o fotocòpia, de qualsevol dels documents següents: escriptura de compravenda, contracte de lloguer i, si és el cas, autorització de la persona que tinga el dret a l'ocupació de la vivenda.

 

Documentació d'Autorització

 • En el cas de realitzar el tràmit persona diferent de l'interessat haurà de presentar-se un escrit en el que el/els representat/s (identificat/s amb el seu nom i cognoms i número de la targeta d'estranger o document equivalent) autoritzen el representant (identificat de la mateixa manera) per a este tràmit, així com fotocòpies de tots els documents d'identificació.
 • L'Ajuntament podrà sol·licitar els originals dels documents presentats, en el cas de dubte sobre l'autenticitat dels mateixos.

 

VOLANT D'EMPADRONAMENT, CONVIVÈNCIA I RESIDÈNCIA

S'haurà de presentar l'interessat o representant autoritzat en l'Ajuntament amb la següent documentació

Documentació d'Identificació

 • Original en vigor del DNI, passaport o permís de conduir del sol·licitant

En el cas de ser estranger, original en vigor de la targeta d'estranger, si la té, o si no n'hi ha, passaport o document que el substituïsca (targeta d'identitat vigent per als ciutadans de la Unió Europea o cèdula d'inscripció per a apàtrides). 

Documentació d'Autorització

 • En el cas de realitzar el tràmit persona diferent de l'interessat haurà de presentar-se un escrit en el que el/els representat/s (identificat/s amb el seu nom i cognoms i número de DNI, o document que el substituïsca) autoritze el representant (identificat de la mateixa manera) per a este tràmit, així com fotocòpies dels DNI o document equivalent en el cas de ser estranger.
© 2011. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.